arhar.kz Arhar | Б?зд?? а?и?ат

arhar.kz
Title: Arhar | Б?зд?? а?и?ат
Keywords:
Description: Arhar | Б?зд?? а?и?ат ЖАБУ Новости Общество Экономика Политика Спорт Саясат ?о?ам Ж?лдыз-жа?алы? М?дениет К?с?пкерл?к Спорт С?хбат Жобалар ?Болаша? жасар? газет? Алаш м?расы ?о?амды? ?абылдау Жастар ?
arhar.kz is ranked 1485937 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $6,546. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. arhar.kz has 43% seo score.

arhar.kz Information

Website / Domain: arhar.kz
Website IP Address: 91.201.215.149
Domain DNS Server: ns2.nurhost.kz,ns1.nurhost.kz

arhar.kz Rank

Alexa Rank: 1485937
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

arhar.kz Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,546
Daily Revenue: $17
Monthly Revenue $538
Yearly Revenue: $6,546
Daily Unique Visitors 1,650
Monthly Unique Visitors: 49,500
Yearly Unique Visitors: 602,250

arhar.kz WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control max-age=3, must-revalidate
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Tue, 02 Aug 2016 03:06:50 GMT
Server nginx/1.2.3

arhar.kz Keywords accounting

Keyword Count Percentage

arhar.kz Traffic Sources Chart

arhar.kz Similar Website

Domain Site Title
mangatrampulses.com Manufactures & Suppliers of Arhar Dal,Pulses,manufacturers of pulses,Pulses manufacturers, Pulses s...
hidravlika-arhar.si Hidravlika ARHAR - hidravlika, hidravli?ni cilindri, elektrohidravli?ni stroji
mangatramdalmills.co.in Moong dal India,arhar dal,moong dal supplier,arhar dal suppliers,India
arhar.kz Arhar | Б?зд?? а?и?ат

arhar.kz Alexa Rank History Chart

arhar.kz aleax

arhar.kz Html To Plain Text

Arhar | Б?зд?? а?и?ат ЖАБУ Новости Общество Экономика Политика Спорт Саясат ?о?ам Ж?лдыз-жа?алы? М?дениет К?с?пкерл?к Спорт С?хбат Жобалар ?Болаша? жасар? газет? Алаш м?расы ?о?амды? ?абылдау Жастар ?н? ?о?ам ?айраткер? С?хбат Та?дыр Денсаулы? Б?лгенге маржан Керек ке?ес Сандар с?йлейд? Те?ге К?ру / Т?ркелу К?ру Сайт?а к?ру ??пия с?з???зд? ?мытты?ыз ба? Парольд? ?алпына келт?ру Б?зд?? редакция Болаша? Р? А?парат Блог Б?збен байланыс Новости Общество Экономика Политика Спорт Саясат ?о?ам Ж?лдыз-жа?алы? М?дениет К?с?пкерл?к Спорт С?хбат Жобалар ?Болаша? жасар? газет? Алаш м?расы ?о?амды? ?абылдау Жастар ?н? ?о?ам ?айраткер? С?хбат Та?дыр Денсаулы? Б?лгенге маржан Керек ке?ес Сандар с?йлейд? Те?ге Жа?алы?тар ?Д?йсенб?л?к футбол-2016? спорт сайысыны? ?? кезе?? ?з м?рес?не жетт? 01.08.2016 Жа?алы?тар БА?: Ильинн?? Лондонда?ы ?алтыны? Молдова з?лтем?рш?с?не б?йыруы м?мк?н Алаш м?расы Д?СТ?РЛ? ?АЗА? ОТБАСЫНДА ШЕТЕЛД?? ГЕНД?РЛ?К ТЕ?Д?Г?НЕН ?АРА?АНДА ?АЗА? ?ЙЕЛДЕР? СЫЙЛЫ БОЛ?АН А?парат iPhone 7 смартфоныны? шы?атын мерз?м? аталды Та?даулы ?Д?йсенб?л?к футбол — 2016? (Видео) Жа?алы?тар Жа?алы?тар ?Д?йсенб?л?к футбол-2016? спорт сайысыны? ?? кезе?? ?з м?рес?не жетт? 01.08.2016 0 Б?г?н, тамыз айыны? 1-? к?н? ?Болаша?? республикалы? ?оз?алысы Алматы ?аласы Жастар саясаты м?селелер? ж?н?ндег? бас?армасыны? ?олдауымен ?Д?йсенб?л?к футбол-2016? атты ?леуметт?к спорт сайысыны? ?? жолдасты?... БА?: Ильинн?? Лондонда?ы ?алтыны? Молдова з?лтем?рш?с?не б?йыруы м?мк?н 29.07.2016 Жа?а?зенде 4 к?ннен бер? м?най б?р?ылау компаниясыны? 200-ге тарта ?ызметкер? наразылы?... 29.07.2016 Борышкерлерд? кеп?лге ?ой?ан п?терлер? ?ш?н ?йлер?нен ?умайтын болды 29.07.2016 iPhone 7 смартфоныны? шы?атын мерз?м? аталды 29.07.2016 Бекзат Саттархановты? ?кес? Рио?а жолдама ал?ан палуан?а ??ран к?табын сый?а тартты... 28.07.2016 Новости Новости Трамп допустил признание Крыма частью России 28.07.2016 0 Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах готов рассмотреть вопрос о признании Крыма частью России... Обама заявил, что Трамп ?подлизывается? к Путину 28.07.2016 Студенты в поисках Сафара Шакеева 25.07.2016 В Алматы курс доллара в обменниках достиг отметки 345 тенге 21.07.2016 Внешний долг Казахстана составил $154 млрд 21.07.2016 Из-за мятежа в Турции задержали или уволили 45 тысяч человек 21.07.2016 Ж?лдыздар Жа?алы?тар Шакира: С?з б?лмейт?н деректер 21.07.2016 0 Шакира 1977 жылды? 2 а?панында Баранкиль ?аласында д?ниеге келген. ?кес? Уильиям Мебарак, тег? ливанды? араб, ал анасы Нидия Дель Кармен. Шакира жастайынан ?те зерек,... Жа?алы?тар Киел? Т?рк?станнан т?леп ?ш?ан таланттылар ?рес? би?к ?нерд?? шы?ында 27.06.2016 0 ?аза?ты? ?н мен к?й, би, а?ынды? ?нер дегенде ?шкен асын жерге ?оятыныны бесенеден белг?л?. Осы ?айнар б?ла?ты? бастауын, О?т?ст?к ?аза?стан облысыны? тумасы - актер,... А?ын, Эльмира Сайлау?ызыны? Са?ыныш, жарыма… атты ?ле?дер? 20.06.2016 Баян Есентаева ауруханадан шы?арылды 20.06.2016 Спорт Жа?алы?тар БА?: Ильинн?? Лондонда?ы ?алтыны? Молдова з?лтем?рш?с?не б?йыруы м?мк?н А?парат Бекзат Саттархановты? ?кес? Рио?а жолдама ал?ан палуан?а ??ран к?табын сый?а тартты... А?парат Лионель Месси имидж?н ?згертт? Саясат А?парат Берд?бек Сапарбаев ?аза?тарда жал?ыз-а? ру бар екен?н ескертт? 28.07.2016 0 А?т?бе облысыны? ?к?м? Берд?бек Сапарбаев бил?ктег? жерш?лд?к пен рушылды?, ?к?мге ?арсы ж?мыс жасау мен бил?ктен ренж?п кеткендер, кадр тапшылы?ы туралы ?Т?лш?? сайтыны? сауалдарына жауап... А?парат Тамыз айында Ресей ?аза?стан?а ?скер к?рг?зу? м?мк?н 28.07.2016 1 Ресейл?к ?аржылы? сарапшы Александр Разуваев ?Взгляд? басылымында жариялап, алда?ы ?ау?п-?атерлерге болжам жасады деп хабарлайды ?амшы. Биыл тамыз айында 1991 жыл?ы б?л?кке 15 жыл толатынын еске... Элиталы шенеун?ктерд?? рейтинг?нде Тасма?амбетов к?ш бастады 28.07.2016 Шенеун?к шымкентт?ктерд?? пысы? ?р? епт? екен?н мойындау?а ша?ырды 25.07.2016 Жастар ?н? Болаша? жасар Б?з ?леуметт?к жел?де 766Жазылушы?найды 1,328О?ырманЖазылу 765О?ырманЖазылу Со??ы п?к?рлер Бану к записи К?з жасынан ??рал?ан ба?ыт А?ан к записи Элиталы шенеун?ктерд?? рейтинг?нде Тасма?амбетов к?ш бастады А?ан к записи Тамыз айында Ресей ?аза?стан?а ?скер к?рг?зу? м?мк?н Исатай к записи ДХР(ДНР) МЕН ЛХР(ЛНР) М?СЕЛЕС?Н?? ШЕШ?ЛМЕУ?НЕ НЕ Т?РТК?? Жандарбек к записи ДХР(ДНР) МЕН ЛХР(ЛНР) М?СЕЛЕС?Н?? ШЕШ?ЛМЕУ?НЕ НЕ Т?РТК?? ?зект? тал?ылануда Жа?алы?тар Алматыда м??рге ?Камри? с?ра?ан ?алы?ды?ты ж?г?т неке ?ию кез?нде тастап кетт? А?парат ?ЫТАЙ БИЛ?Г?: ?РАМАЗАНДЫ ??РМЕТТЕМЕЙС?? Ж?НЕ ОРАЗА ?СТАМАЙСЫ?!? Алаш м?расы Тал?ат Жанысбай жерд? сату?а за? шы?арма? бол?ан ?к?метт? отставка?а кету?н с?рады Та?даулы Республика ала?ында?ы С?Й?С жарысыны? к?ксеген? не?! Та?дыр Та?дыр т?лкег?… 15.03.2016 Бейтаныс ?йел б?р?нш? сынып о?ушысын со??ы?а жы??ан 01.10.2015 ОЙСЫЗ ЖАНАР… 15.12.2015 Алая? зейнеткер 01.10.2015 Сандар с?йлейд? Сирия?а аттанба? бол?ан 12 а?т?бел?кке ?атысты ?к?м шы?ты 12.07.2016 Под брендом ?Калашников? будет выпускаться одежда 06.05.2016 Страна вечного потенциала. Может ли Индия перегнать Китай? 03.06.2016 Российская оппозиция будет бунтовать 02.12.2015 К?с?пкерл?к Электронды? поштаны ойлап тап?ан адам ?айтыс болды 07.03.2016 Apple компьютерлер?не т???ыш рет вирус к?р?п кетт? 07.03.2016 Астанада атышулы жылы аялдамалар енд? бюджет ?аражатына салынбайтын болды 12.03.2016 ?аза?тар жер емшег?н ембеген, ембейд? дегенге сенбе??з. 20.06.2016 А?парат Лионель Месси имидж?н ?згертт? 25.07.2016 А?парат 10 ПРАВИЛ по предупреждению актов терроризма 04.07.2016 А?парат ?Болаша?? Р? саяси ?у?ын-с?рг?н ??рбандарын еске алды! 31.05.2016 Б?з туралыМекен жайы: Алматы ?. Абай да??ылы 52В, офис 406 Редакцияны? байланыс телефондары: 8 (727) 392 13 34 Email: bolashakzhasar@mail.ru Б?зге жазылы?ыз С?ра?-Жауап сайты ? Copyright 2015 - Arhar - Б?зд?? а?и?ат error: Content is protected !!

arhar.kz Whois

Whois Server for the KZ top level domain name.
This server is maintained by KazNIC Organization, a ccTLD manager for Kazakhstan Republic.
Domain Name............: arhar.kz
Organization Using Domain Name
Name...................: Babamuratov Dauren Abutalipovich
Organization Name......:
Street Address.........: Zhubanov Str. 3 -
City...................: g.Almaty
State..................: -
Postal Code............: 050000
Country................: KZ
Administrative Contact/Agent
NIC Handle.............: NURHOST-4833
Name...................: Kenshinbaev Nurlan Kenzhebaevich
Phone Number...........: +7 (727) 356-28-17
Fax Number.............:
Email Address..........: info@nurhost.kz
Nameserver in listed order
Primary server.........: ns1.nurhost.kz
Primary ip address.....: 91.201.215.136
Secondary server.......: ns2.nurhost.kz
Secondary ip address...: 93.125.30.200
Domain created: 2010-03-02 12:08:32 (GMT+0:00)
Last modified : 2014-11-01 18:00:09 (GMT+0:00)
Domain status : clientDeleteProhibited -
        clientRenewProhibited - Deny domain renew
       
Registar created: SKILLTEX
Current Registar: NURHOS